marți, 19 februarie 2013

Descrierea disciplinei din Ghidul Studentului la Fac. Inginerie Electrica


01.S.02.O.0018 BAZELE ELECTROTEHNICII - 6 p.c.
http://www.electro.pub.ro/licenta/ghidul-studentului/

Specializări: SE, EA, ID, IE, IA, sem. 2, 3C, 1S, 1L;

Departamentul: Prof. dr. ing. Daniel Constanţiu IOAN, S.l. dr. ing. Dragoș NICULAE

Departamentul: Electrotehnicǎ

Obiectivul disciplinei: Prezentarea cunoștințelor teoretice necesare ințelegerii fenomenelor si conceptelor

fundamentale ale ingineriei electrice: campul electromagnetic si circuitele electrice.

Conţinutul cursului: 0. Introducere; 1. Mărimile campului electromagnetic. Mărimi locale: intensitatea și inducția campului electric și magnetic, densitatea de sarcină și curent; Mărimi globale: tensiunea electrică, fluxul electric, tensiunea magnetică, fluxul magnetic, sarcina electrică și intensitatea curentului. 2. Legile campului

electromagnetic. Legi generale: Legea fluxului electric; Legea fluxului magnetic; Legea inducției electromagnetice; Legea circuitului magnetic; Legile de material: Legea legăturii dintre D şi E; Legea legăturii dintre B şi H; Legea conducției; Legea transferului de energie in conductoare și Legea transferului de masă (electroliza). Ecuațiile lui Maxwell, regimurile campului electromagnetic. 3. Teoremele electromagnetismului: Conservarea sarcinii; Conservarea energiei; Forțele generalizate; Condensatoare și capacități; Rezistoare și rezistențe; Bobine și inductanțe. Circuite electrice cu elemente filiforme in regim staționar, Teoremele lui Kirchhoff, Ohm, Joubert și Joule. 4. Mărimile și legile teoriei circuitelor electrice. Elemente ideale de circuit electric, clasificare. Elemente dipolare liniare R, L, C. Elemente dipolare neliniare: rezistive, sursele independente de tensiune și curent e, j, dioda; condensatoare și bobine neliniare. Elemente multipolare rezistive liniare: matrice R, G, H, surse comandate liniar, amplificatorul operațional, scheme echivalente ale elementelor reciproce și nereciproce. Elemente multipolare reactive liniare: bobine și condensatoare cuplate, elemente nereciproce, calculatorul analogic. Elemente multipolare neliniare, circuite neurale. 5. Similitudini și echivalențe in teoria circuitelor electrice. Operatori de impedanță, admitanță, hibrizi, circuite in regim armonic, circuite in regim tranzitoriu. Echivalențe: surse reale de curent și tensiune, Vaschy, pentru conexiunile serie, paralel, mixtă, stea/triunghi, poligon, bobine cuplate. 6. Teoremele fundamentale ale circuitelor electrice. Forma matriceală a relațiilor lui Kirchhoff, arbori, coarbori, secțiuni, bucle fundamentale. Teorema lui Tellegen, bilanțul puterilor. Analiza sistematică a circuitelor electrice: Metoda Kirchhoff, tehnica nodală, curenți ciclici. Teoremele reciprocității, superpoziției, Thevenin și Norton.

Bibliografie minimală: 1. Timotin A., Lectii de Bazele electrotehnicii, EDP, 1970; 2. Preda M., s.a. Bazele

electrotehnicii, EDP, 1975; 3. Daniel Ioan http://www.lmn.pub.ro/~daniel/cursbaze.pdf

Discipline anterioare necesare: Analiza matematică, Algebră, Matematici speciale, Informatică aplicată.

Modul de evaluare: 1. Examen parțial scris (din curs) - 25%; 2. Seminar – 30%; 3. Teme de casă și laborator - 20%; 4. Examen final scris şi oral (din curs) - 25%.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu